διαφημιστικη Fundamentals Explained

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΠΑΙΧΝΙΔΙΑ(Β), ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΔΩΡΑ-ΚΑΡΤΕΣ-ΑΛΜΠΟΥΜΧΑΡΤΕΣ(Β)

Όπου (Β) αφορά βασική δραστηριότητα της κάθε εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ όπου (Σ) αφορά συμπληρωματική.

Όπου (Β) αφορά βασική δραστηριότητα της κάθε εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ όπου (Σ) αφορά συμπληρωματική.

Όπου (Β) αφορά βασική δραστηριότητα της κάθε εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ όπου (Σ) αφορά συμπληρωματική.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΠΑΙΧΝΙΔΙΑ(Σ), ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΔΩΡΑ-ΚΑΡΤΕΣ-ΑΛΜΠΟΥΜ-ΧΑΡΤΕΣ(Β)

ΧΑΡΤΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΣΑΝΤΕΣ, ΓΡΑΦΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΚΟΛΛΕΣ-ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ(Β), ΕΠΟΧΙΑΚΑ-ΔΩΡΑ-ΚΑΡΤΕΣ-ΑΛΜΠΟΥΜ-ΧΑΡΤΕΣ(Β)

Όπου (Β) αφορά βασική δραστηριότητα της κάθε εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ όπου (Σ) αφορά συμπληρωματική.

Όπου (Β) αφορά βασική δραστηριότητα της κάθε εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ όπου (Σ) αφορά συμπληρωματική.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ(Β), ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΑ(Β), ΕΠΟΧΙΑΚΑΔΩΡΑ-ΚΑΡΤΕΣ-ΑΛΜΠΟΥΜ-ΧΑΡΤΕΣ(Β)

Όπου (Β) αφορά βασική δραστηριότητα της κάθε εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ όπου (Σ) αφορά συμπληρωματική.

Όπου (Β) αφορά βασική δραστηριότητα της κάθε εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ όπου (Σ) αφορά συμπληρωματική.

Όπου (Β) αφορά βασική δραστηριότητα της κάθε εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ όπου (Σ) αφορά συμπληρωματική.

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Όπου (Β) αφορά βασική δραστηριότητα here της κάθε εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ όπου (Σ) αφορά συμπληρωματική.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *